I kolossen fanns en ny utmaning

Carina Brorman. Foto: Jenny Leyman

Under tiden på SVT stormade det rejält kring Carina Brorman. Som kommunikations­direktör på Eon har hon fått en betydligt lugnare roll.

– Det är väldigt intressant att se medier från andra sidan, säger hon.

Som kommunikationsdirektör på Eon ­ingår det i Carina Brormans uppdrag att utveckla Eons varumärke, att ­stärka förtroendet och bilden av ­företaget.

Hon har inte behövt agera grindvakt mot journalister och deras närgångna frågor.
– Nej, det sköter de pressansvariga, säger hon.

Inte heller har det varit några interna skandaler i klass med SVT:s spritresa, där flera anställda dömdes för smuggling.
– Nej, det är skillnad i företags­kultur här, säger hon.

Under den mest turbulenta tiden på SVT, 2003–2004, fick hon som ­högsta chef på SVT Syd utstå mycket kritik och en missförtroendeförklaring. De åren handlade mest om uppsägningar, nedläggning av redaktioner och tv-studior.
– Både facket och personalen kommunicerade problemen utanför bolaget. Det fanns mycket rädsla och ­bitterhet inför den första omställningen på SVT. Så skulle det inte fungera på Eon, här är en annan kultur ­mellan fack och ledning och det finns en annan vana att hantera förändringar.

En avgörande skillnad, som hon själv nämner, är också att Eon har ­andra resurser att hjälpa uppsagd personal.
– Vi har ett bolag, jobbcenter, som hjälper anställda som förlorat jobbet. Där finns jobbcoacher redo att gripa in. Här tar vi ansvar för folk som lämnar företaget. Förhoppningen är att de ska kunna gå till ett nytt arbete ­efteråt.

Personal som känner sig illa behandlad är dåliga ambassadörer för företaget. Omhändertagandet är på så vis också en del i Eons varumärkes­byggande eller ”employer branding” som Carina Brorman kallar det.

Efter åtta år på SVT lämnade hon självmant chefsjobbet utan något nytt i sikte. Det var i januari 2008.
– Jag behövde en ny utmaning. När det blev känt att jag skulle sluta på SVT fick jag flera förfrågningar. Men jag behövde en stunds återhämtning och väl på Eon fick jag gott om tid att sätta mig in i branschen. Det var ju något helt nytt.

Den röda tråden genom hennes ­arbetsliv har varit förändringsuppdragen. På Eon fanns en utmaning i att bygga upp en ny informations- och varumärkesavdelning.
– När jag började här funderade jag, ska jag ägna mig åt avbrottsinformation eller krisinformation nu? Men nej, även om jag och min avdelning är talespersoner för koncernen i Norden är vi egentligen mer stöd och ­support för verksamheterna. Bolagen svarar själva på frågor utifrån.

Förhoppningsvis råkar Eon inte ut för några fler kriser av Gudrun-­kaliber. Tolv miljarder kronor har ­satsats på att säkra elledningar, 170 mil kablar som tidigare hängde i ­luften är nu nedgrävda.

I sin stab har hon trettio personer ­under sig. Det låter större än det är, menar hon. Avdelningen är uppdelad i en varumärkesdel, informationsavdelning med extern och intern kommunikation, i webben Eon.se och en avdelning som arbetar med sponsring och event.

Ett av hennes mål är att göra Eons verksamheter mer kända.
– Alla känner till oss, men ändå är det få som vet vad vi egentligen gör, säger hon.

Eon har länge haft stämpeln ”­gubbigt och grått”. Det var också vad Carina Brorman trodde när hon klev in i Eons bruna tegelkoloss på Carl ­Gustafs väg i Malmö för första gången.
– Men jag såg inga gubbar, majoriteten av människorna var unga, överraskande unga.

Vad saknar du från SVT-tiden?
– Jag kan sakna den snabba verksamheten, det kreativa. Det är väldigt intressant att se det från andra sidan nu och det är bra att ha insikten om hur medier fungerar. Medier har en viss logik och vi kan inte förändra det. Vi måste bli bättre på att utveckla våra egna kanaler, skapa forum, göra egen tv och liknande.

Vilka är divorna på Eon?
– Det är ingenjörerna, de har i alla fall den informella makten. Men också specialisterna är stjärnor. Vi borde vara bättre på att marknadsföra ansikten.

Kommer du att agera för en flytt? Du har ju vanan inne.
– Det är inte upp till mig att bestämma. Naturligtvis är våra fastigheter symboler för företaget. Gamla kontorshus struktur fungerar inte alltid ihop med moderna krav på arbetsmiljö och möjligheter att jobba över yrkesgränser. För mig är en flytt inte bara en flytt utan en del av en förändringsprocess för hela företaget.