Vinnovas största satsning leds från Lund

Peter Nordström, SIO Folksjukdomar

En stärkt läkemedelsindustri, bättre folkhälsa och minskade vårdkostnader. Det är målen för Vinnovas största satsning de kommande tio åren.

Från och med nyår leds innovationsprogrammet av skåningen Peter Nordström (bilden), i dag vice vd för dansk-svenska Medicon Valley Alliance.

Drygt en halv miljard kronor satsar det statliga verket Vinnova över en tioårsperiod på det nya strategiska innovationsområdet folksjukdomar (SIO Folksjukdomar).

Innovationsprogrammet är ett nationellt initiativ och förankrat i såväl industri som akademi och sjukvård. Styrelsen leds av Martin Ingvar, vicerektor vid Karolinska institutet, och består bland annat av ledamöter från läkemedelsbolagen Astra Zeneca och Novo Nordisk.

Den operativa ledningen av programmet ansvarar Lunds universitet för. Universitetets innovationsdirektör, Linus Wiebe, leder satsningen i uppstartsskedet. Han förväntar sig att programmet ska bidra till både bättre folkhälsa och en växande svensk läkemedelsindustri.

– Sverige hade länge en framgångsrik industri inom life science, men den har successivt monterats ner de senaste tio, femton åren. Ett mål är att bidra till att Sverige återigen blir ett attraktivt land att ha forskning i för de stora läkemedelsbolagen och att små bolag startas upp här. På sikt kanske något av dem kan bli ett nytt Astra, säger Linus Wiebe.

Linus Wiebe, LU Innovation System Foto: Jenny Leyman

Linus Wiebe, vd för LU Innovation System och programdirektör för SIO Folksjukdomar. Foto: Jenny Leyman

Hans tid räcker dock inte till för att leda både programmet och LU Innovation System och vid årsskiftet ersätts han av Peter Nordström.

Den nya programdirektören är i dag vice vd för dansk-svenska Medicon Valley Alliance och har ett förflutet på Astra Zeneca i Lund.

– Jag tycker att det här är ett jättespännande initiativ med fantastiska möjligheter att stärka life science i Sverige, säger Peter Nordström.

Peter Nordström, SIO Folksjukdomar

Peter Nordström tillträder posten som programdirektör för SIO Folksjukdomar i januari 2015.

Med sig från sina sex år på Medicon Valley Alliance har han erfarenhet av att leda samarbeten mellan akademi, sjukvård och industri.

– Jag har byggt upp många relationer i Skåne och Danmark som jag tror kan komma projektet till gagn. Men nu behöver jag bygga upp ett mycket större nätverk på den svenska sidan, säger Peter Nordström.

Arbetsrummet finns efter nyår i Lund på LU Innovation System. Peter Nordström understryker dock att skånskt näringsliv inte kommer att gynnas framför övriga Sverige bara för att en skåning innehar ledarposten.

– Det är ett nationellt initiativ för att stärka svensk life science. Målet är att projektet ska ha en inverkan på både näringsliv och forskning i Sverige, och det kommer förstås att påverka Skåne positivt, säger Peter Nordström.

 

FAKTA

SIO Folksjukdomar

Ett nationellt initiativ med syfte att förstärka svensk life science- industri vilket inkluderar bioteknik, läkemedelsteknik och medicinteknik.

Folksjukdomar definieras som sjukdomar med kroniska förlopp eller konsekvenser som drabbar mer än en procent av befolkningen. Till dessa räknas bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, demenssjukdomar, psykisk ohälsa, tumörsjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, allergier, fetma  och diabetes.

Vinnova satsar 133 miljoner kronor på innovationsprogrammet mellan 2014 och 2017. Efter 2017 är anslaget 55 miljoner kronor årligen fram till 2024. Satsningen utvärderas löpande.

Kajsa-Stina Kalin