Facket och företaget överens: Så slår varslet på Sony Mobile

975 personer berörs av varslet på Sony Mobile i Lund. Varlset kommunicerades under ett informationsmöte på Baltiska Hallen i Malmö i mars. Foto: Peter Frennesson 975 personer berördes av varslet på Sony Mobile i Lund. Varlset kommunicerades under ett informationsmöte på Baltiska Hallen i Malmö i mars 2015. Foto: Peter Frennesson

575 personer sägs upp från Sony Mobile i Lund och cirka 400 konsulter får lämna bolaget. I förmiddags skrev de fackliga organisationerna och företagsledningen på papperna.

– Vi har nått en överenskommelse om hur organisationen och bemanningen ska se ut och hur många anställda och konsulter som berörs av neddragningen, säger Kajsa Petersson, kommunikationschef på Sony Mobile i Lund.

Klockan elva idag skrevs pappren under av de fackliga organisationerna och ledningen. Överenskommelsen innebär att 575 anställda och cirka 400 konsulter tvingas lämna Sony Mobile i Lund. Det motsvarar nästan en halvering av dagens personalstyrka. Efter nedskärningen kommer cirka 1200 personer att arbeta kvar på Sony Mobile i Lund.

– I stort sett alla avdelningar och funktioner berörs, vi vill inte kommentera det i detalj men det är inte bara en kompetensgrupp som berörs utan det slår brett, säger Kajsa Petersson.

Hon förtydligar att det handlar om både administrativ personal och om utvecklare.

Det var i början av mars som cirka 1000 personer i Lund varslades om uppsägning. Globalt skärs verksamheten ner med 2100 anställda vilket motsvarar en knapp tredjedel av dagens 7000 medarbetare.

Den nya organisationen ska vara på plats innan nästa räkneskapsår som börjar den första april 2016.

– Verksamheten har fortsatt fokus på forskning och utveckling inom mjukvara och nätverksteknologier samt på relationer med våra europeiska operatörer och konsumenter. Innovation är också något som är viktigt för oss och fortsatt ett fokus för Lund, säger Kajsa Petersson.

Bengt-Arne Molin, platschef vid Sony Mobile i Lund. Foto: Fredrik Norrlid

Bengt-Arne Molin, platschef vid Sony Mobile i Lund. Foto: Fredrik Norrlid

Platschefen och vd:n för Sony Mobile Communications AB (Sony Mobiles svenska bolag), Bengt-Arne Molin, kommer att leda transformationen av bolaget.

Enligt honom ska Sony Mobile i Lund arbeta med samma områden som man gjort tidigare, men bli spetsigare än tidigare.

Chefer och anställda har under dagen informerats om att avtalet är på plats. Individuella informationsmöten med de 575 uppsagda kommer att hållas med start nästa vecka.

– Vi har stor respekt för den enorma kompetensbas som tyvärr tvingas lämna oss. Vi går in i en ny fas och vårt fokus är att göra vårt yttersta för att stödja dem som tvingas lämna vårt företag och den omställningen de står inför, säger Kajsa Petersson.

Hon nämner bland annat samarbetet med FIRS, Region Skåne, näringsdepartementet, Arbetsförmedlingen och andra bolag i regionen.

Mer info kommer.

Kajsa-Stina Kalin