Sensatives smarta sensor ska ersätta hemlarmens magnetkontakter

Sensative. Mats Pettersson, vd och Fredrik Westman, försäljnings- och marknadschef. Foto: Fredrik Norrlid. Mats Pettersson, vdför Sensative tillsammans med Fredrik Westman, försäljnings- och marknadschef för bolaget. Foto: Fredrik Norrlid

Världens tunnaste magnetsensor utvecklas i Lund. Inom kort startar en crowdfundingkampanj som ska finansiera tillverkningen av den första uppsättningen smarta sensorer.
– Målet är att sälja 100 000 enheter det första året, säger Sensatives vd Mats Pettersson.

Sensatives mål är att sensorn, som har en tjocklek på strax under 3 millimeter, ska ersätta traditionella magnetkontakter som används i till exempel hemlarm. Sensorn monteras i utrymmet mellan karm och fönster eller dörr för att känna av om det är stängt eller öppet. Eftersom den är så pass tunn kan den monteras så att den blir svår att upptäcka även för en inbrottstjuv.
– Vi har velat göra sensorn i princip osynlig, säger Fredrik Westman, försäljnings- och marknadschef på Sensative.

Sensative. Fredrik Westman, försäljnings- och marknadschef.

Fredrik Westman, försäljnings- och marknadschef. Foto: Fredrik Norrlid

Men sensorn är inte enbart en magnetkontakt, den kan också mäta temperatur. Dessutom pågår arbetet med att utveckla ytterligare funktioner som kan byggas in i nästa steg.
– Vi vill dels få in möjligheten att mäta fukt i underlaget och dels en vibrationssensor, säger Mats Pettersson som har en bakgrund som produktutvecklingschef inom bland annat Sony Ericsson och Sony Mobile.

En funktion för att mäta fukt innebär att sensorn kan placeras under en diskmaskin eller ett kylskåp för att upptäcka läckage.
– Och en vibrationssensor kan klistras på en tavla för att upptäcka om någon försöker stjäla den, säger Mats Pettersson och lyfter lätt i en av tavlorna som hänger i konferensrummet vi sitter i.

Sensative utvecklar en dold magnetsensor för dörrar och fönster. Överst: en traditionell magnetkontakt. Underst: Sensatives långsmala och tunna kontakt.

Sensative utvecklar en tunn och långsmal magnetsensor för dörrar och fönster. Överst syns en traditionell magnetkontakt. Underst syns Sensatives sensor. Den färdiga sensorn kommer inte att ha någon logotyp. ”Den är byggd för att ingen ska lägga märke till den”, säger Mats Pettersson. Foto: Fredrik Norrlid

De säger att de utvecklat marknadens tunnaste magnetsensor, som trots storleken förväntas ha en batterilängd på tio år. Batteriet har de utvecklat själva tillsammans med en asiatisk tillverkare.

Den 10 juni inleder företaget en crowdfunding-kampanj med målet att få in 200 000 kronor för att finansiera tillverkningen av den första uppsättningen sensorer. Enligt Mats Pettersson finns det tre grupper av framtida kunder.
– Aktörerna som jobbar med smarta hem är så klart intressanta och där ska vi in. I ett andra steg vill vi hitta partner bland larmbolag och så vill vi jobba tillsammans med fönstertillverkare för kunna sälja sensorn genom dem.

Sensorerna ska tillverkas i Polen.
– Jag vet fördelarna med Kina, men också nackdelarna, säger Mats Pettersson. Det är lätt att ta sig till Polen och lättare att kommunicera där. Vi har hittat ett privatägt familjeföretag som gör investeringar på sin sida för att komma igång med produktionen.

Sensative grundades 2013 och sysselsätter idag tio personer, som delvis också arbetar med andra projekt tillsammans med molninstitutet Mapci.
– Det finns många snubbeltrådar, men det är inte orimligt att tro att vi är tjugo personer som arbetar med Sensative om ett år, säger Mats Pettersson.

Sensative. Mats Pettersson, vd.

Mats Pettersson, vd. Foto: Fredrik Norrlid

Sensative ägs förutom av Fredrik Westman och Mats Pettersson av bolagets tekniske chef Anders Hedberg, som också grundat Sensefarm. Ägarna har själva finansierat utvecklingen av Strips, som de kallar sensorn, bland annat genom banklån, lån via Almi och visst stöd från LU Innovation System.
– Målet är att inte behöva ta in pengar från externa finansiärer – vi vill göra det själva hela vägen, säger Mats Pettersson. Vi har potentiella kunder som är intresserade av att delfinansiera tillverkningen och som vill bekosta utvecklingen av nästa generation.

Sensorerna kommer ut på marknaden under september-oktober och riktpriset för en sensor blir 500 kronor.
– Men på sikt vill vi komma ner i pris, säger Fredrik Westman. Om vi kan öka volymerna så kan vi få ner priset.