Thomas Frostberg: Greater than Copenhagen?

Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör på 8till5 och HD-Sydsvenskan Näringsliv. Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör på 8till5 och HD-Sydsvenskan Näringsliv.

Om danska sidan menar allvar med att inkludera Skåne i begreppet Greater Copenhagen finns anledning att visa att det betyder något mer i praktiken än enbart Köpenhamn.

Det positiva först: att danska politiker på allvar visar intresse för vad som sker på andra sidan Öresund är inget mindre än en skräll.

Det tog bara femton år med en bro över Sundet för att insikten skulle landa att den skånska sidan av regionen också har något viktigt att erbjuda.

Ett sådant tillfälle kommer inte igen på många år, så det får inte gå till spillo. Därför är det trist att se hur en tafflig start på det nya samarbetet riskerar att stjälpa hela bygget.

Samtidigt är det fullt begripligt att vi hamnat här, i en revirstrid om kontrollen över Öresundssamarbetet.

Jag varnade i en krönika före sommarens Öresundstoppmöte regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) för att ge bort Skånes turist- och näringslivsjuveler utan krav på motprestationer.

Sedan dess har flera skånska politiker vaknat ur sin törnrosasömn, däribland Fritzons partikamrater i Malmö och Lund. Det var inte en dag för tidigt, med tanke på att de formella besluten om förändringarna är tänkta att tas den 23 september.

Uppvaknandet kom dock först efter insikten om risken för minskat skånskt inflytande i det nya Öresundssamarbetet, trots att skånska skattemiljoner förväntas vara med och finansiera Greater Copenhagen.

Det är tyvärr talande för det nya samarbetet att det fortfarande återstår så många frågetecken, missuppfattningar och överraskningar trots att begreppet Greater Copenhagen redan börjat användas i praktiken.

Låt mig ta några exempel.

För det första: Greater Copenhagen är inte bara ett nytt varumärke, även om det har låtit så. I själva verket handlar det om ett helt nytt sätt att organisera samarbetet över Öresund.

I den nya organisationen hade den danska sidan tänkt skaffa sig ett dominerande inflytande jämfört med idag där makten är jämnt fördelad mellan Skåne och Danmark.

Det rimmar illa med alla fina ord om hur viktigt Skåne är.

För det andra: Även som varumärkesprojekt betraktat saknas underlag för de tvärsäkra påståenden som gjorts om Köpenhamns överlägsenhet i internationella marknadsföring.
Argumenten kommer inte bara från dansk sida. Henrik Fritzon nämnde under Öresundstoppmötet i juni att de analyser som gjorts pekade på att det är ett bra varumärke i internationella sammanhang.

Problemet är bara att när jag begärde att få se dessa analyser svarade hans pressekreterare att uttalandet ”syftar inte till en formell undersökning. Han menar att den politiska styrgruppen gjort en analys i de diskussioner de har fört tillsammans.”

Lite mer stringens än så kan man begära från regionens främsta företrädare när han förhandlar om skånska immateriella tillgångar.

För det tredje: Sättet som det nya ”samarbetet” kommit till på är alldeles för ensidigt. Konceptet har utarbetats på den danska sidan. Sedan har Skåne bjudits in, under former som emellanåt kallats ”kuppartade” eftersom allt redan var bestämt.

Kupp eller inte, den som vill ingå äktenskap agerar rimligen mer lyhört i förhållande till sin tilltänkta inför vigseln. Nu går all energi åt till att diskutera innehållet i äktenskapsförordet (det vill säga stadgarna för den nya organisationen), istället för den gemensamma framtiden.

Om Greater Copenhagen på allvar ska uppfattas som något som är större än bara Köpenhamn krävs därför ett omtag där Skåne på allvar får vara med i utformningen av det nya samarbetet istället för att bara få lyssna på vackra ord.

 

PS. GÖR OM – GÖR RÄTT!

Greater Copenhagen-modellen måste vässas före lansering

Trots all kritik finns det visst goda poänger bakom idén till Greater Copenhagen. Tyvärr riskerar dock fördelarna att gå om intet på grund av dåligt förarbete. Här är några saker att tänka på:

Erkänn skillnaderna! Trots femton år med Bron är det fortfarande stora kulturskillnader mellan Danmark och Skåne, inte minst i förhandlingskultur. Det var alla uppmärksamma på kring år 2000, men nu verkar det ha fallit i glömska vilket kan förklara vurporna för Greater Copenhagen.

Uppfinn inte hjulet! Undersök vad som fungerat bra i tidigare Öresundssamarbeten som Öresund Science Region, Øresund IT, Medicon Valley Alliance med flera och se till att plocka russinen ur kakan.

Förtydliga när Greater Copenhagen ska användas som varumärke och inte. I Skåne sägs det bara handla om marknadsföring i USA och Asien, medan en central dansk företrädare tycker att Lunds universitet i fortsättningen borde kalla sig ”ett universitet i Greater Copenhagen-regionen” och på allvar menar att det skulle slå högre.

Thomas Frostberg