Här är finalisterna till Årets innovationspris

Holger Andersson, Örs-Barna Blénessy och Christoffer Karlsson på Erghis. Bolaget är en av åtta nominerade till Årets innovationspris. Foto: David Balogh Holger Andersson, Örs-Barna Blénessy och Christoffer Karlsson på Erghis. Bolaget är en av åtta nominerade till Årets innovationspris. Foto: David Balogh

Robotar som kalibrerar sig själva, djurfria allergitester och geststyrd teknik är tre av innovationerna som kan vinna Årets innovationspris.

Årets innovationspris delas ut av Lunds universitets innovationsbolag, LU Innovation System, och av konsult- och revisionsbolaget PwC. Imorgon ska de åtta finalisterna pitcha sina affärsidéer för juryn, själva prisutdelningen äger rum först den 6 november.

Syftet med priset är att snabba på utveckling av innovationer. Företagen måste ha en skånsk koppling, antingen genom att företaget har sitt säte i Skåne, att grundarna bor i Skåne eller att de har studerat vid någon av Skånes universitet och högskolor.

Finalisterna tävlar om totalt 250 000 kronor. Vinnaren får 150 000 kronor och ytterligare två finalister får 50 000 kronor vardera. Förra året vann A1M Pharma som utvecklar ett nytt läkemedel mot havandeskapsförgiftning.

De åtta nominerade är:

· Cognibotics. Bolaget har utvecklat en patenterad teknik som gör att industrirobotar kan kalibrera sig själva. Tekniken kan minska robotslitage och gör det enklare att använda robotarna på nya vis.

· Immersivemath. Grundarna har utvecklat en nätbaserad interaktiv högskolelärobok i linjär algebra. Målet är att ta fram ett helt system av nya elektroniska läromedel.

· Iconovo. Utvecklar en torrpulverinhalator för inhalation av läkemedel, främst vaccin. Tekniken passar bland annat för behandlingar med dyra läkemedel där det är viktigt att inga doser går till spillo.

· GARD (Genomic Allergen Rapid Detection). Ett allergitest som analyserar kemikaliers förmåga att framkalla allergiska reaktioner vid hudexponering. En av fördelarna är att testet kan ersätta djurförsök.

· Innoscentia. Produktidén är en sensorteknik för att upptäcka och mäta nedbrytningsprocesser i livsmedel i realtid. Sensorn kan förbättra livsmedelshanteringen mellan producent och butik, men även ge slutkonsumenten en kvalitetsindikation på livsmedlets status.

· Kodad belysning. Ett koncept som förbättrar funktionen vid mikroskopisk fotografering och möjliggör mätningar på levande organismer. Kodningskonceptet gör att kameran kan samla in ljus från flera våglängder samtidigt och separera bilderna i datorn.

· Point. Grundarna har utvecklat en smart sensor som lär sig att känna igen olika typer av händelser i hemmet genom att analysera ljud- och miljödata. Den kan till exempel känna igen om ett fönster går sönder eller ett brandlarm tjuter och meddela användaren via en app.

· Erghis Technologies. Bolaget utvecklar en mjukvara som gör det möjligt att styra teknik helt beröringsfritt med gester. Tekniken har stor potential i sjukvården där den kan minska smittospridning.

Kajsa-Stina Kalin