Malmöföretag tecknar avtal med världsledande läkemedelsbolag

Micael Gustafsson och Peter Boye på Learning to sleep. Foto: Hossein Lavi

Uppstartsbolaget Learning to sleep har tecknat ett samarbetsavtal med ett globalt läkemedelsbolag. Tillsammans ska de utveckla en tjänst för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Konceptet, som heter Well at Work, består av en mobil applikation, ett digitalt implementationsmaterial samt ett stödpaket avsett för chefer. Utvecklingen görs tillsammans med ett av världens största läkemedelsbolag.

Appen har en utbildningsdel där den anställde lär sig att upptäcka stressignaler och lär sig att förstå orsakerna till stress samt en del som innehåller ett självskattningsverktyg och övningar för att slappna av.
– Det bygger på kognitiv beteendeterapi och ska verka preventivt, säger Micael Gustafsson, vd för Learning to sleep. Till skillnad från traditionell utbildning med till exempel en föreläsning på arbetsplatsen så är det här något kontinuerligt som ska bli en del av företagets arbetsmiljöarbete.

Malmöbolaget lanserar tjänsten i april i samband med att arbetsmiljölagen skärps och börjar ställa större krav på arbetsgivaren när det gäller att förebygga just stress.
– Det här känns som ett genombrott för oss och kan bli en betydande affär. Om efterfrågan finns så är tanken att vi tillsammans ska få ut tjänsten på att lansera på den europeiska marknaden efter den svenska.

Enligt rapporter från Försäkringskassan beror en stor del av den ökade sjukfrånvaron på psykisk ohälsa.
– Jag ser det här som ett sätt att demokratisera sjukvården, särskilt inom området psykisk ohälsa, säger Micael Gustafsson.

Han berättar att Learning to Sleep nu försöker nå slutkunden direkt istället för att gå genom den etablerade sjukvården.
– Det finns en långsamhet där som gör att vi är tvungna att hitta alternativa vägar för att nå ut med våra produkter. Nu skapar vi en kanal direkt mot företagen och vi räknar med att det kommer att ge snabbare resultat.

Learning to Sleep har nyligen flyttat från Minc till Media Evolution City och växt genom att anställa en interaktionsdesigner och en projektledare.