EFL startar integrationsprojekt för nyanlända akademiker

EFL och Ekonomihögskolan i Lund startar integrationsprojekt för nyanlända akademiker. Pilotomgången är tänkt att dra igång i februari.
Henrik Lundgren är vd på EFL. Foto: Malena Carlström/Pressbild Henrik Lundgren är vd på EFL. Foto: Malena Carlström/Pressbild

– De utmaningar som samhället står inför i dag gör att vi vill dra vårt strå till stacken, säger Henrik Lundgren, vd på Executive Foundation Lund (EFL).

Projektet innebär att 20-25 personer med eftergymnasial utbildning i ekonomi eller liknande erbjuds tjugo veckors praktik på ett företag i regionen samt kompletterande kvällskurser som rör svensk ekonomi.
– Man bör ha en akademisk utbildning inom ekonomi, företagande, försäljning eller liknande. Men vi tror att det finns tillräckligt med flexibilitet både i utbildningen och hos företagen så det är ganska brett, säger Henrik Lundgren.

Projektet riktar sig till personer som nyligen kommit till Sverige och som har fått uppehållstillstånd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet är att främja integrationen samt att förstärka svenska företags tillväxt genom att ta vara på kompetens och arbetskraft.

Både praktik och utbildning kommer att hållas på engelska.
– Att också behöva lära sig svenska först kan vara en flaskhals. Genom detta får du in en fot i arbetslivet, kan sätta in din utbildning i den svenska kontexten och förhoppningsvis lära dig språket snabbare. Det skjutsar på ordentligt för personen och det blir lättare för företaget att anställa, säger Henrik Lundgren.

Integrationsprojektet har initierats av Ekonomihögskolan i Lunds rektor Fredrik Andersson och genomförs av EFL, med stöd av bland andra LU Innovation System. Den första omgången är tänkt att dra igång i början av februari men då krävs att 20-25 praktikplatser är tillgängliga.

I början av veckan gick EFL ut till sina medlemsföretag för att identifiera vilka som är intresserade av att delta i projektet. Nästa steg är att vända sig till andra företag runt om i Skåne. I skrivande stund har sex företag nappat.
– Det tyder på att projektet är högst relevant, vi har fått jättebra gensvar och vi har goda möjligheter att snabbt få tillräckligt många företag som vill vara med. Det blir ju win-win både för personerna och för företagen, säger Henrik Lundgren.

Vårens pilotomgång finansieras av bidrag från Sparbanksstiftelsen Öresund. Därefter är tanken att respektive företag ska stå för kostnaderna för sina praktikanter själva. Än så länge är målet att projektet ska genomföras varje termin fram till årsskiftet 2017/2018.
– Företagen ordnar en mentor och fixar arbetsuppgifter men de betalar inte ut någon lön utan det är Arbetsförmedlingens stöd som gäller. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen i matchningen av kandidater och om det sen glider över i en anställning så är det en trevlig bonus. Vi hoppas att en lyckad pilotomgång ska ge mersmak hos de medverkande företagen, säger Henrik Lundgren.

EFL är en stiftelse som är kopplad till Ekonomihögskolan i Lund och som erbjuder utbildningar inom bland annat affärsutveckling och ledarskap riktade till näringslivet. Omkring åttio företag och organisationer är medlemmar i stiftelsens företagsnätverk.