Southern Sweden Creatives ska ta kreativa näringar på export

Karin Benjaminsson, projektledare för Southern Sweden Creatives. Karin Benjaminsson, projektledare för Southern Sweden Creatives.

Sydsvenska kreativa näringar ska få hjälp att hitta affärer utomlands. Med Southern Sweden Creatives vill Invest in Skåne synliggöra design- media- spel- och filmindustrin. Första stoppet blir Austin och SXSW.

Southern Sweden Creatives är en satsning från Region Skåne med målet att små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar, som till exempel spel-, film-, och designindustrin, ska nå ut internationellt med sina produkter.

Tanken är att ta med dessa företag till internationella mässor och konferenser inom respektive ämnesområde och låta dem synas och möta relevanta aktörer.
– Det handlar om fyra till sex mässor per år där vi vill lyfta fram ett antal skånska företag, säger Stefan Johansson, vd för Invest in Skåne.

Stefan Johansson, vd för Invest in Skåne.

Stefan Johansson, vd för Invest in Skåne.

Den första konferensen som Southern Sweden Creatives tar med skånska företag till är South by Southwest, SXSW, i Austin, USA.

Southern Sweden Creatives leds av affärsutvecklaren Karin Benjaminsson.
– Den här satsningen är ett sätt att synliggöra våra företag och väcka internationellt intresse, säger hon. Vi hoppas att Region Skåne med detta projekt ska kunna ta en nationell roll på samma sätt som till exempel förpackningsklustret Packbridge har gjort. Det här är en viktig tillväxtbransch som på sikt kan skapa flera jobb.

Southern Sweden Creatives löper över tre år med en budget på sjutton miljoner kronor och delfinansieras av EU och Tillväxtverket.
– Vi kommer att mäta väldigt noga vilka effekter den här satsningen får, säger Stefan Johansson. Den huvudsakliga målsättningen är att fler sydsvenskan företag ska få fler internationella affärer.

Invest in Skåne är projektägare och arbetar tillsammans med Form/Design Center, Film i Skåne, Malmö stad, Lunds kommun/The Creative Plot, Helsingborgs stad, Media Evolution, Region Skåne och Net Port Science Park.