Senzagen sluter avtal med internationellt läkemedelsbolag

Anki Malmborg Hager, vd för Senzagen. Anki Malmborg Hager, vd för Senzagen.

Senzagen, som utvecklar en teknik för djurfria allergitester, går in på läkemedelsmarknaden. Nyligen tecknades ett avtal med ett internationellt läkemedelsbolag.

Senzagens teknik gör det möjligt att ersätta djurförsök med odlade människoceller för att göra allergitester. In vitro-testerna går att använda för att testa kemikalier som används i till exempel kosmetika, finkemikalier eller läkemedel. Hittills har Medicon Village-bolaget fokuserat på kosmetika- och kemikaliebranschen, men nu breddar man affären med ett avtal med ett större läkemedelsbolag.

Vid läkemedelsutveckling görs toxiska studier traditionellt sett sent i utvecklingsprocessen, precis innan man gör kliniska studier på människa, för att upptäcka till exempel allergiska reaktioner eller toxiska effekter.
– Om man kan upptäcka allergiska reaktioner eller toxiska effekter i en tidigare utvecklingsfas och slippa välja bort en molekyl sent i processen så går det att spara en hel del tid och pengar, säger Anki Malmborg Hager, vd för Senzagen.

Anki Malmborg Hager, vd för Senzagen. Foto: Ingemar D Kristiansen

Anki Malmborg Hager, vd för Senzagen. Foto: Ingemar D Kristiansen

Nu har Senzagen ett första avtal med ett läkemedelsbolag som vill införa tidig screening av läkemedel.
– På lång sikt är det här värt väldigt mycket, säger Anki Malmborg Hager. Ett av våra strategiska mål som vi satte upp i samband med nyemissionen i höstas var att sluta ett sådant avtal och nu visar vi att vi följer de målen. Vi vill att fler läkemedelsbolag ska se nyttan av att jobba så här.

I oktober tog Senzagen in 44 miljoner kronor i en nyemission. Pengarna ska bland annat användas till att skala upp försäljningen, men också till att utveckla nya allergitester.
– Vi utvecklar ett test som kan känna av gradskillnaderna i hur pass allergiframkallande ett ämne är. Sådana tester finns inte på marknaden idag, säger Anki Malmborg Hager.

Senzagen är på väg mot en börsnotering, som ska vara genomförd senast under tredje kvartalet 2017.

Senzagen startades 2010 och flyttade in på Medicon Village förra våren. Bolaget har idag tio anställda.