EU-projekt ska öka affärsnyttan av ESS och Max IV

Kristina Sandberg är projektsekreterare på Region Skåne för projektet ESS & Max IV: Cross Border Science and Society. Projektet drog igång vid årsskiftet. De första forskningsprojekten beviljades i början av februari.
Jakob Øster, projektstrateg,
Nicole Andersson, co-projektledare,
Kristina Sandberg, projektsekreterare och
Eskil Mårtensson, projektledare arbetar för att öka nyttan av de nya forskningsanläggningarna i Lund. Foto: Jenny Leyman Jakob Øster, projektstrateg, Nicole Andersson, co-projektledare, Kristina Sandberg, projektsekreterare och Eskil Mårtensson, projektledare arbetar för att öka nyttan av de nya forskningsanläggningarna i Lund. Foto: Jenny Leyman

Vad är det ni ska göra?

– Öka samhällsnyttan från de här två forskningsetableringarna ur ett gränsregionalt perspektiv. Den största delen handlar om forskning, om att bygga upp en kompetens bland unga forskare i regionen för att kunna använda anläggningarna. Men marknadsföringsorganisationer, kommuner och näringslivet finns också med. Och givetvis ESS och Max IV själva.

Vad innebär det att vara ”deltagande partner”?

– Alla parter deltar utifrån sin kompetens och avsätter sin tid. Vi har till exempel ett delprojekt som handlar om gränshinder för de som arbetspendlar i Öresundsregionen. Där har vi bland andra Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Öresund direkt och Skat i Danmark med.

Tid och kompetens men inte pengar, alltså?

– Nej, men tid blir ju pengar. Totalt omfattar projektet 19 miljoner euro. Hälften kommer från EU och hälften från organisationerna som lägger tid i projektet. Sen har vi fått viss kontantfinansiering, från Region Skåne och Region Hovedstaden, för att leda och koordinera projektet.

Kristina Sandberg är projektsekreterare för ESS & Max IV: Cross Border Science and Society. Foto: Jenny Leyman

Kristina Sandberg är projektsekreterare för ESS & Max IV: Cross Border Science and Society. Foto: Jenny Leyman

Hur berörs näringslivet?

– När man bygger de här anläggningarna är det inte bara tekniska bitar som ska vara på plats. Det är många olika branscher som kan bli inblandade och det är stora upphandlingar. Ett delprojekt går ut på att informera om affärsmöjligheterna. I ett annat delprojekt arbetar Invest in Skåne tillsammans med Copenhagen Capacity på att ta fram ett material för att marknadsföra regionen inom materialvetenskap och life science.

Ett av delprojekten handlar om gränshinder. Hur påverkar id-kontrollerna mellan Sverige och Danmark?

– Det påverkar bilden av det här som en enkel och tillgänglig region att resa i negativt. Utöver det finns det givetvis en massa saker som sätter käppar i hjulet för den som till exempel vill bo i Köpenhamn men jobba på ESS. Här jobbar projektet med frågor kring skatter, socialförsäkringar och andra regler.

 

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society är det största EU-projektet i regionen. Foto: Jenny Leyman

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society är det största EU-projektet i regionen. Foto: Jenny Leyman

Fem frågor: ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

  1. Vad? Det största så kallade Interreg-projektet inom EU-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrack.
  2. Var? Öresundsregionen.
  3. När? Formellt från 1 september 2015 till 31 augusti 2018.
  4. Hur? Ska ta tillvara potentialen som forskningsanläggningarna ESS och Max IV innebär i ett ”gränsregionalt perspektiv”.
  5. Varför nu? Igång på allvar från och med årsskiftet. De första forskningsprojekten beviljades i början av februari.

 

Forskningsanläggningen Max IV i Lund. Foto: Jenny Leyman

Forskningsanläggningen Max IV i Lund. Foto: Jenny Leyman

ESS & Max IV: Cross Border Science and Society – i siffror

  • Budget på 19 miljoner euro, cirka 180 miljoner svenska kronor, varav hälften från EU. Region Skåne satsar 5 miljoner kronor. Övriga deltagares medfinansiering tillkommer.
  • Uppdelat i 5 delprojekt. Omfattar totalt mer än 1 000 forskarmånader och 500 handledarmånader.
  • 27 deltagande aktörer från 3 länder (Sverige, Norge och Danmark).
  • Målen innehåller bland annat att ett forskarnätverk med 150 användare från akademi och industri ska byggas upp, att 176 gränsöverskridande forskningsprojekt startas och att 40 nya forskare anställs på universiteten, ESS och Max IV.