Ett år efter varslet i Sony Mobile: Uppsagda har bildat 40 startups

Varslet på Sony Mobile i Lund för ett år sedan kostade närmare 575 fast anställda jobbet. Nu har den första gruppen från karriärprogrammet Next Step bildat 29 nya företag. Och ytterligare elva är på gång i den andra gruppen.
Foto: Jesper Berg/Sony Mobile Communications Foto: Jesper Berg/Sony Mobile Communications

– Jag är stolt och glad över att Next Step börjar bära frukt, säger Bengt-Arne Molin, tidigare vd för Sony Mobile Communications i Lund och nu ansvarig för Next Step.

I samband med varslet i Sony Mobile förra året fick 575 fast anställda och 400 konsulter lämna mobiljätten. För att stötta de fast anställda som varslats erbjöd företaget antingen ett avgångsvederlag eller en plats i Next Step.

Omkring en tredjedel valde det senare alternativet. I Next Step har de fått hjälp och uppbackning för att komma vidare i karriären, bland annat genom att starta eget företag.
– I alla förändringar vi gjort inom Sony i Lund har vi velat ta ansvar för vår personal och se till att de hittar nya jobb. Skillnaden nu är att vi lagt större vikt vid startups, säger Bengt-Arne Molin.

Bengt-Arne Molin. Foto: Fredrik Norrlid

Bengt-Arne Molin. Foto: Fredrik Norrlid

Uppstartsprogrammet har pågått i sex månader och förra veckan lämnade 70 personer, i totalt 29 nya företag, Sonys lokaler för att stå på egna ben. Ytterligare elva bolag är på gång i den andra omgången som sträcker sig fram till sommaren.

Next Step avslutades med en tävling där åtta av bolagen fick pitcha sina företagsidéer för en jury. Vinsten gick till det numera Mapci-baserade Katam, startat av de tidigare Sony-anställda Magnus Kåreby och Krister Tham.
– Katam sticker ut för att de lyckas applicera modern mobil teknologi på ett område som ännu inte kommit så långt på det planet. De öppnar för något helt nytt, säger Bengt-Arne Molin.

Katam utvecklar ett digitalt verktyg för att mäta skogsbestånd. Genom bildanalyser via en app kan Katam beräkna hur många träd som finns i en skog.
– Skogsindustrin är en av Sveriges största industrier, ändå görs det fler än åtta miljoner mätningar av skogsbestånd med analoga instrument eller så gör man lasermätningar från luften, säger Krister Tham.
– Sådana mätningar är svåra att följa upp och beräkningarna är aldrig exakta. Med oss får man en helt annan koll på skogen och därför bättre avkastning.

Krister Tham och Magnus Kåreby, grundare av Katam. Foto: Emma Hedlin

Krister Tham och Magnus Kåreby, grundare av Katam. Foto: Emma Hedlin

Katam tar bilder av mindre skogspartier och genom telefonens olika sensorer och bildanalys mäter appen hur många träd som finns där. Det gör att man sedan kan beräkna den totala trädvolymen.

I dagsläget testar Katam sin produkt. Utmaningen är att få den att fungera i olika sorters miljöer. Längre fram är det tänkt att Katam ska kunna urskilja olika sorters trädslag samt mäta andra stora fysiska objekt.
– Vi har dialog med stora skogsbolag och om vi får de resurser vi behöver kommer vi att ha en prototyp i år. Nästa år hoppas vi att vi är ute på marknaden, säger Magnus Kåreby.
– Jag tror att vi kommer vara tio anställda på sikt om vi ska bredda vårt område. Vi ska bli världsledande inom mätning av stora fysiska objekt med mobil teknologi, säger Krister Tham.

Bengt-Arne Molin menar att de uppstartsbolag som kommit ur Next Step på sikt kan bli viktiga samarbetspartners för Sony Mobile Communications.
– Vi kommer att fortsätta ha en dialog med många av dem. Det finns flera intressanta möjligheter vi kan utveckla. Next Step är ett fantastiskt exempel på hur vi skapar en grogrund för den fortsatta utvecklingen i regionen.

I Next Steps pitch-tävling kom Outsmart, som utvecklar en smart gps-tracker för tuffa miljöer, tvåa. På tredjeplats kom Minc-baserade Studybee som skapar mjukvara för Google Classroom för att underlätta undervisningen för lärare.

Juryn bestod av Mårten Öbrink, vd på Minc, Hampus Jakobsson, grundare av Brisk, Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef i Region Skåne, Carl Silbersky, vd på Mionix och Zenia W. Francker, vd på Founders House.

975 personer berörs av varslet på Sony Mobile i Lund. Varlset kommunicerades under ett informationsmöte på Baltiska Hallen i Malmö i mars. Foto: Peter Frennesson

975 personer berörs av varslet på Sony Mobile i Lund. Varlset kommunicerades under ett informationsmöte på Baltiska Hallen i Malmö i mars. Foto: Peter Frennesson

Här är övriga 26 uppstartsbolag som nu avslutat sitt Next Step-program:
Ballog
IHC
Next Step Dynamics
Photamera
Bjorkstrom Robotics
Bygglex
C-me Health
Mark Two Bags
Soreco
Tailus
Greenberg Brothers
Skippy
Park Falcon
Gutterpilot
Dinnerbyme
Pax Brygghus
Swedish Brain
Frozen Tree Entertainment
Mood Frames
Lokomate
Infotablet
Mmix
Diverfinder
Simfree
Cheap Sound Measurement
Doda Word