Skånska aktörer hjälper nyanlända IT-talanger

Genom den nybildade föreningen Talent Without Borders ska nyanlända IT-specialister lotsas till kvalitativa jobb i Skåne. Bakom initiativet står bland annat Malmöbolaget Jayway.
Mats Weidmar är vd för Jayway. Mats Weidmar är vd för Jayway.

En utsträckt hand och lite vägledning. Mycket mer än så behövs inte för att underlätta för nyanlända människor från andra delar av världen att komma in i regionens näringsliv. Särskilt inte med anledning av den i dag stora efterfrågan på högkvalitativ arbetskraft.

Mot den bakgrunden har Redha Cherif från Sony Mobile och Mats Weidmar från IT-konsultbolaget Jayway bildat föreningen Talent Without Borders.

Föreningen har handplockat åtta kandidater som med start på måndag nästa vecka ska delta i ett pilotprogram. Under programmets gång kommer deltagarna bland annat att få mer kött på benen om svenskt arbetsliv, ledarskap och kommunikation.

– I Sverige är vi överlag ganska dåliga på att ta tillvara på den kompetens som finns bland nyanlända personer. Arbetsgivare skriker efter kvalificerad arbetskraft samtidigt som samma arbetskraft ofta saknar arbete. Detta känns som ett slöseri med resurser, säger Mats Weidmar, vd för Jayway och ordförande för Talent Without Borders.

Andra organisationer som är engagerade i programmet är Cybercom, Softhouse, Malmö högskola, Lunds universitet, Minc och Qlik.

I den första omgången har föreningen valt att fokusera på IT-proffs, framför allt mjukvaruutvecklare. De två första veckorna ska deltagarna vara placerade hos Jayway och därefter sker utbildningen på andra ställen.

Samtidigt kommer föreningen att kratta manegen för att potentiella arbetsgivare och jobbkandidater ska kunna träffas och nätverka.

– Projektet kan ge resultat tämligen omgående. Vi vill visa att det faktiskt går att göra något åt det här samhällsproblemet med relativt enkla medel, och ju fler som bidrar med något desto bättre.

Även om flera nyanlända till Sverige har ett gediget kunskapsbagage pekar Mats Weidmar på kulturella skillnader i arbetslivet som bör överbryggas.

– Man får inte vara rädd för att göra sin röst hörd eller ha överdriven respekt för personer med ledande befattningar. I våra kretsar är den svenska ledarstilen informell och prestigelös. Även om man har språksvårigheter måste man försöka bjuda till för att skapa förtroende i arbetslagen som har täta kontakter med sina beställare.

Om pilotprogrammet faller väl ut kan Mats Weidmar tänka sig andra naturvetenskapliga kompetensområden bland kommande kullar.

– Kriteriet är en akademisk utbildning, vilket också ökar sannolikheten för att deltagarna i förlängningen ska få en anställning. Sedan är det en väldigt hög efterfrågan på IT-specialister så jag tror nog att vi kommer att köra fler program med IT-proffs, säger han.

Efter det genomförda programmet får kandidaterna ett diplom som kan vara till hjälp i samband med validering av deras kunskaper. Vid det laget kommer deltagarna också veta allt om en viktig institution på svenska arbetsplatser:

– Fika är något vi trycker hårt på!