Så ser jobbprognosen ut – här är Skånes mesta bristyrken

Akut brist inom vissa yrken, samtidigt som antalet som står långt ifrån arbetsmarkaden ökar. Om varje nyanländ flykting snabbt kunde utbilda sig till barnskötare, snickare eller bagare – för att inte tala om civilingenjör – hade Skånes höga arbetslöshet snart varit ett minne blott. Så kan Skånes jobbdilemma sammanfattas: som en dålig matchning av efterfrågan och utbud.
Enligt Arbetsförmedlingen blir utrikesfödda avgörande på arbetsmarknaden de närmaste åren. Bild: Maja Suslin/TT Enligt Arbetsförmedlingen blir utrikesfödda avgörande på arbetsmarknaden de närmaste åren. Bild: Maja Suslin/TT

Medan antalet arbetstillfällen ökar och många delar av arbetsmarknaden har stort behov av att rekrytera, har arbetslösheten bitit sig kvar på andra håll.

Två skiljelinjer klyver arbetsmarknaden i Skåne: dels mellan nyanlända och födda utanför Europa, dels mellan de som har och de som saknar gymnasieutbildning.
– Ser vi bara till dem som har gymnasieutbildning och som är födda i Sverige har utvecklingen varit väldigt bra sedan 2013, säger Josef Lannemyr från Arbetsförmedlingens analysenhet i Skåne.
– I denna grupp är sysselsättningen väldigt hög.

Sedan 2014 har det skapats ungefär 8 000 nya arbetstillfällen i Skåne, varje år, och Arbetsförmedlingen beräknar att det i slutet av 2017 kommer att finnas nästan 600 000 personer som har sin sysselsättning i länet.

Jobbtillväxten har inte minst gynnat dem som är födda utanför Europa: det finns mer än dubbelt så många av dem i arbetskraften idag som för något decennium.

Men den i stora stycken ljusa bilden av Skånes arbetsmarknad kompliceras av de många flyktingar som anlände till Sverige under 2015, och som nu är på väg ut i arbetsmarknaden. Totalt ökar arbetskraften med runt 14 000 personer under 2016 och 2017, de flesta av dem flyktingar.

Sofia Carlsson är biträdande chef för Arbetsförmedlingen i Skåne. En mängd insatser görs redan för att jämka samman arbetssökande och arbeten.

Men det behöver bli ännu mer, säger hon, om nyanlända ska hitta arbeten.
– Vi behöver se till att de nyanlända får arbetet snabbare, framför allt genom utbildningsinsatser. Det behövs också en bättre kartläggning av vad denna del av arbetskraften egentligen kan och behöver.
– Också arbetsgivarnas del behöver ifrågasättas eller förändras. Kanske genom att initialt sänka sina krav och genom att vi hittar nya samarbetsformer mellan arbetsförmedling, kommun och arbetsgivare, säger Sofia Carlsson.

Men att matcha de nyanlända till arbetsmarknadens behov är avgörande. Faktum är att eftersom svenskfödda är sysselsatta i hög grad, så utgör de nyanlända det enda egentliga tillskottet till utbudet av arbetskraft.
– Därför måste vi titta på vilka vi har i den här gruppen. Det är de som är resurserna, det är bland dem som arbetskraftsutbudet finns, säger analytikern Josef Lannemyr.

Sofia Carlsson trycker också på behovet av information. Många unga – och nyanlända – har helt enkelt ganska dimmig uppfattning om vilka yrken som finns och var möjligheterna till jobb existerar.
– Det finns en kunskapslucka och vi behöver nå både föräldrar och ungdomar.

Dessutom måste nyanlända också få samma information om var jobben finns.

Det sägs emellanåt att nya svenska jobb numera kräver lång utbildning. Men listan över bristyrken säger något annat. Skånska arbetsmarknad skriker efter barnskötare, bagare, busschaufförer och byggarbetare.
– Trenden som vi ser är att allt fler bristyrken är sådana som på ligger nivån yrkesgymnasium. Så vi behöver jobba ännu mer med de yrkesinriktade gymnasieprogrammen, säger Sofia Carlsson.

Fakta: Skånes arbetsmarknad i siffror

  • 9,6 procent beräknas vara arbetslösa år 2017, en ökning med 0,3 procent jämfört med 2016.
  • 9,6 procent av arbetskraften saknar arbete i Skåne.
  • 33 procent av de arbetslösa saknar gymnasieutbildning.
  • 5 100 nya jobb kommer att tillkomma i Skåne under 2017.
  • 70 procent av de arbetssökande anses behöva mycket stöd för att få ett arbete.

Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016, Skåne län.

Fakta: Här Skånes mesta bristyrken

Med utbildning på gymnasienivå:
Bagare/konditorer
Barnskötare
Bil- och lastbilsmekaniker
Bussförare/lastbilsförare
Byggyrken (med yrkesbevis)
CNC-operatörer
Djuruppfödare/djurskötare
Elevassistenter
Kockar

Med eftergymnasial nivå:
Ingenjörer
Företagssäljare
Förskollärare
Handläggare och utredare inom offentlig förvaltning
IT-yrken (kortare och längre eftergymnasial utbildning)
Läkare
Lärare i grund- och gymnasieskolan
Poliser
Psykologer

Text: Eskil Fagerström

Läs mer:

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.