Skånsk spis ska testas i FN:s flyktingläger

En spis med miljövänligt bränsle, utvecklad i Skåne, ska testas i ett flyktingläger i Zimbabwe. ”Kan förbättra livsvillkoren för många.”
Pelletsspisen testas här av Grace Mwanza, säljare på Emerging Cooking Solutions i Zambia. Foto: Per Löfberg Pelletsspisen testas här av Grace Mwanza, säljare på Emerging Cooking Solutions i Zambia. Foto: Per Löfberg

Att laga mat över öppen eld är förenat med livsfara i många av världens fattiga områden. Luftföroreningar gör att omkring 4 miljoner människor dör i förtid varje år, enligt WHO, i sjukdomar kopplade till undermåliga matlagningsförhållanden.

Det vill det svensk-zambiska företaget Emerging Cooking Solutions (ECS) råda bot på. 2013 började de producera pellets gjorda på restprodukter från biomassa, för att skapa ett alternativ till träkol.

Men att enbart fokusera på bränslet räckte inte.
– Afrikanska hushåll kan göra stora besparingar om de byter från träkol till pellets, men majoriteten av dem har inte de ekonomiska möjligheterna att betala för den spis som krävs, säger Per Löfberg på Emerging Cooking Solutions.
– För att lyckas nå marknadens fulla potential, behöver vi en alternativ spis som kan brinna med väldigt låga emissioner.

Emerging Cooking Solutions tillverkar pellets på trärester från odlad tall- och eukalyptusskog. Foto: Peter Frennesson

Emerging Cooking Solutions pellets på trärester från odlad tall- och eukalyptusskog. Foto: Peter Frennesson

Sagt och gjort: Nu har bolaget tagit initiativ till en lågprisspis.

Spisen har utvecklats av miljöteknikföretaget Zemission på Ideon i Lund och Zenit Design i Malmö, med stöd från Almi och Vinnova. Resultatet är en helt sotfri pelletsspis som drivs utan fläkt eller batteri.

Båda företagen har arbetat ideellt under ett par års tid för att stötta med produktdesign och förbränningsoptimering.
– Det gör vi för att vi tror på pelletsspisens möjligheter att förbättra livsvillkoren för många i södra Afrika, säger Oskar Ponnert på Zenit Design.

De första prototyperna har testats i Zambia under hösten – och nu har FN:s flyktingorgan UNHCR lagt en beställning för nästa år. Då ska spisen testas i ett flyktingläger med 2 000 boende i Zimbabwe.

Läs mer: Lundabolagets insamling ska ge barnhem och skolor nya spisar

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.