Nytt storbolag vill utmana om taxi och färdtjänst i Skåne

Storkoncernen Cabonline har i åratal dominerat taxibranschen i Skåne – och kritiserats hårt för sin service och sina affärsmetoder. Nu ger sig åkarägda Taxi Stockholm in på marknaden.
Arkivfoto: Mårten Svemark Arkivfoto: Mårten Svemark

I åratal har taxikoncernen Cabonline Group haft den skånska taximarknaden i ett järngrepp.

Företaget bakom varumärken som Taxi Skåne, Taxi Kurir, Sverigetaxi och Taxi 020 har också dominerat den viktiga färdtjänstmarknaden, som står för runt hälften av taxinäringens omsättning, i både Lund och Malmö.

Färdtjänstavtalen har säkrats genom pressade priser vid upphandlingarna. Men Cabonlines sätt att sköta uppdragen har också gett upphov till skarp kritik: låga ersättningar har fått åkare att emellanåt prioritera bort färdtjänstkörningar. Därtill har en hårt rationaliserad televäxel haft svårt att dirigera bilar till rätt plats och på rätt tid.

Många åkare har klagat på en orimlig arbetssituation och på vikande intäkter. När några av dem försökte ta upp en dialog med Cabonlines ledning, stängdes de av från alla köruppdrag från koncernens växel.

I Lund skrev politikerna i början av 2016 till Konkurrensverket för få dem att uppmärksamma Cabonlines monopolliknande ställning på färdtjänstområdet.

”Det finns uppenbar risk att avsaknaden av konkurrens leder till kraftigt ökade kostnader och bristande kvalité för färdtjänst”, menade Lunds kommun.

Malmös färdtjänst, som till 50 procent hanteras av Cabonline, har de senaste åren plågats brist på bilar, dåligt bemötande och bristande punktlighet.
– Många klagomål gäller bemötande och punktlighet /…/ Det här med fordonsbrist vill vi lyfta upp, det måste vi komma åt. Det finns ingen grund för att det ska uppstå fordonsbrist, sa servicenämndens ordförande Petra Bergqvist (S) till Sydsvenskan och HD i september.

Kritik mot villkoren i Malmö taxibransch har också kommit från kommunalrådet Andreas Schönström, som menar att näringen borde regleras hårdare.

”På grund av den hårda lönekonkurrensen är det inte ovanligt med psykisk ohälsa, som sömnsvårigheter, stressymptom och en allmän oro över att inte få ihop till sin familjs försörjning. Till det kan vi lägga alla hotfulla situationer som gör att chaufförer mår dåligt”, skrev Schönström i oktober.

Just nu pågår upphandlingen av Lunds kommuns färdtjänst. I vår följer Malmö efter. I Helsingborg är det Region Skåne som står för upphandlingen; där ska nya avtal vara på plats om knappt ett respektive knappt två år.

I både Lund och Malmö har politikerna varit tydliga med att de vill ställa hårdare krav på taxibolagen – och att både vill se en större konkurrens om uppdragen och bättre villkor för de chaufförer som kör färdtjänst.

I detta läge kliver nu en ny, stor aktör in på den skånska taximarknaden. För utmaningen står Svea Taxi Allians, ett dotterbolag till Taxi Stockholm.

Sedan ett par veckor finns Svea Taxi i Skåne och rekryterar just nu chaufförer i rask takt.
– Planen är att kunna erbjuda ett kvalitetsbolag med schyssta villkor i regionen, i samma anda som övriga bolag i koncernen, säger Taxi Stockholms vd Johan Lagerhäll.
– Bolaget ska bedrivas etiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

De ansträngda arbetsvillkoren för taxiförare har varit ett problem i branschen i åratal. Cabonline-koncernen har ofta framställts som en drivande kraft i denna utveckling – något bolaget själva förnekat.

Effektiviseringarna har också accentuerats sedan Cabonlines moderbolag 2015 köptes av en amerikansk riskkapitalistfond; bland annat har lokala telefonväxlar lagts ned och ersatts av en enda jätteväxel i Lund.

Taxi Stockholm har en annan ägarstruktur: bolaget ägs av åkarna (taxiägarna) själva. Det är en anledning till att många åkare i Malmö och Lund nu – enligt tidningens källor – söker till Svea Taxi Allians.

Hur stora Svea Taxi Allians ska bli är inte klart. Om bolaget ger sig in – och vinner – kontrakt med färdtjänst i Malmö och Lund – kommer de att behöva rekrytera många nya åkare.
– Kundefterfrågan kommer att avgöra hur många bilar vi behöver. Planen är att växa väsentligt under 2017 tillsammans med åkerier som har samma syn på en god kundupplevelse som vi, säger Johan Lagerhäll.

Bolaget vill dock inte svara på om man kommer att ge sig in i striden om färdtjänstkontrakten, som i Lund är värda cirka 25 miljoner om året, i Malmö 75 miljoner.
– Vi fokuserar först på att öka antalet bilar för att tillgodose behovet för våra företags- och privatkunder, säger Johan Lagerhäll.

Malmö och Lunds taxi har länge präglats av extremt låga priser. När priserna granskades i mars 2016 kostade en enkelresa inom Malmös centrum från 59 kronor, en resa inom Lund från 69 kronor.

 

Fakta: Färdtjänstavtalen

Lund

Nuvarande avtal tecknades 2013 med Taxi Helsingborg, som konkurrerade med två andra bolag ur Cabonlinesfären (som då hette Fågelviksgruppen). Efter bara några månader köptes detta bolag upp av just Fågelviksgruppen.

Nuvarande avtal, som innehas av Cabonlineägda Sverigetaxi, räcker fram till september 2017. Just nu pågår upphandling och anbuden ska vara inne sedan 21 december. Vem som lämnat anbud är inte offentligt. Den 1 oktober 2017 ska den nya operatören ta över.

Lund har kämpat hårt med olika viten, liksom med ersättning till kommuninvånare för försenade körningar, för att sätta press på utföraren, Cabonline, och för att kompensera resenärerna.

Malmö

Tre bolag delar upp uppdraget: Taxi Kurir, Taxi Skåne och Taxi 97. De två första (som tillsammans har 50 procent av volymen) tillhör Cabonline Group. Taxi 97 år fristående. Avtalet tecknades 2012 och ska upphandlas på nytt våren 2017.

Helsingborg

Har valt en annan modell än Lund och Malmö: här har färdtjänsten handlats upp via Region Skåne. Ett flertal taxibolag har avtal, bland dem Taxi Kurir (en del i Cabonline), Taxi Sydväst och Taxitjänst. Största delen av Region Skånes avtal upphör 1 januari 2018 eller 1 januari 2019.

 

Fakta: Ordlista

Åkare: en som ägar taxibilar. Kan vara en person som äger och kör en enda bil, eller en företagare med många bilar och anställda förare.

Taxibolag: De företag som äger växlarna/varumärkena, som till exempel Taxi Skåne eller Taxi 020. Åkarna betalar en avgift på cirka 10 000 kronor i månaden för att få del av körningar via växeln.

Chaufför: den som kör taxi. Kan vara en åkare (om han äger bilen) eller anställd.

Färdtjänst: Kommunens transporter för sjuka och funktionshindrade, som betalas av skattepengar och utförs av upphandlade taxibolag.

 

TEXT: Eskil Fagerström

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.