Charlotta Tönsgård slutar som vd för Min Doktor

Efter bara åtta månader som vd för Sveriges ledande digitala vårdgivare Min Doktor slutar Charlotta Tönsgård, efter en överenskommelse med styrelsen. Hon lämnar vd-posten med omedelbar verkan, men kommer att stå till bolagets förfogande under hela nästa år.
Charlotta Tönsgård. Foto: Jenny Leyman Charlotta Tönsgård, tidigare vd Min Doktor. (Foto: Jenny Leyman)

– Min Doktor har varit framgångsrikt och vi vill internationalisera bolaget. Då behöver vi en ledare som har de kvaliteter som krävs för det. Charlotta har jobbat i små, agila organisationer men kommer att sakna de erfarenheter som krävs. Hon är fantastiskt kompetent, väldigt drivande och har verkligen bidragit till bolagets framgångar – men det är en sak att vara chef, en annan att vara chef över chefer och senare chef över chefers chefer, säger Min Doktors styrelseordförande Christan W Jansson till 8till5.

Att vd-bytet kommer efter så kort tid som åtta månader efter att hon tillträdde förklarar Christian W Jansson med att tillväxten gått snabbare än någon kunde förutse när Charlotta Tönsgård utsågs till vd.

– Då var det en hypotetisk idé om att vi skulle kunna ta bolaget internationellt, men att det skulle gå så fort som det gjorde kunde vi inte tro. Eller att konkurrenterna skulle poppa upp så snabbt internationellt. Frågan var om vi skulle förbli ett svenskt bolag eller bli ett internationellt, säger han.

Beslutet att satsa på den internationella marknaden fick styrelsen att inleda diskussionen med Charlotta Tönsgård om att byta vd.

– Att bygga den här typen av bolag är lite som att springa stafett. Charlotta har sprungit andrasträckan och nu måste vi hitta någon som kan springa tredjesträckan. Hon hade säkert drömt om att få göra detta själv, men en bit av ledarskapet är också att hindra folk från att misslyckas och det tycker jag att vi har gjort och tagit på oss, säger Christian W Jansson.

8till5 har även varit i kontakt med Charlotta Tönsgård, som dock avböjer att kommentera varför hon slutar eller om det var ett ömsesidigt beslut mellan henne och styrelsen.

Bolagets ekonomichef Fredrik Meurling tar över som tillförordnad vd medan rekryteringen av av ny vd pågår.

Läs en längre intervju med Charlotta Tönsgård om jobbet med att flytta vårdmötet till nätet.

Thomas Frostberg