Så många Skånebolag börsnoterades 2016 – kraftig ökning

I år har 15 skånska bolag börsnoterats. Det är en ökning med 275 procent jämfört med för två år sedan.
Skånska bolag visar framfötterna på börsen. Skånska bolag visar framfötterna på börsen.

 2014 börsnoterades fyra skånska bolag och i fjol steg siffran till nio bolag. I år har stigen till de svenska handelplattformarna blivit ännu mer upptrampad med 15 noterade bolag. Årets börsrusch motsvarar en ökning med 275 procent jämfört med 2014.

– Vi har haft några fantastiska år bakom oss, och det är extra roligt att se att Skåne blir allt mer representativt med bolag på våra plattformar. Det visar på en enorm potential i den entreprenörsanda som finns i hela Öresundsregionen, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef för Nasdaq Stockholm.

Adam Kostyál är europeisk noteringschef för Nasdaq Stockholm.

Adam Kostyál är europeisk noteringschef för Nasdaq Stockholm.

– Man har onekligen lyckats med att skapa ett klimat som främjar entreprenörskap. Det ger en kedjeeffekt som inspirerar andra aktörer.

Enligt Adam Kostyál är en börsnotering inte bara viktig ur ett kapitalanskaffningsperspektiv, utan ger även bolaget ytterligare trovärdighet och visibilitet som bidrar till dess fortsatta tillväxt.
– Det handlar om en kombination av både mjuka och hårda värden, säger han.

Vidare menar Adam Kostyál att Sverige, till skillnad från övriga Europa, har lyckats med att bygga upp ett ekosystem som stöttar mindre bolag med rådgivare, investerare samt analytiker som bevakar dessa bolag.
– En sådan utveckling, tillsammans med det låga ränteläget och en stark dollar, gynnas inte minst exportdrivna bolag i Sverige av.

Läs mer: Därför rusar skånska bolag till börsen

De skånska bolagen som har sökt sig till börsen i år verkar inom flera olika sektorer.
– Det som till exempel Crunchfish, Simris Alg eller Alligator Bioscience gör är inte bara något som sprider sig lokalt, utan är även gångbart på ett globalt plan. Det är bolag inom tillväxtsektorer som mäter sig på en internationell nivå.

Hur ser det framtida intresset ut för börsnoteringar?
– För vår del är det väldigt svårt att blicka längre fram än sex månader, och vi är ju naturligtvis inte immuna mot makroekonomiska svängningar. Men just nu ser vi ett fortsatt starkt intresse på marknaden, med ett stort flöde från alla olika sektorer och storlekar på bolagen, säger Adam Kostyál.

Fakta: Skånska börsnoteringar 2016 (bolagsnamn, branschtillhörighet och huvudkontorets placering):

 • Scandinavian Chemotech, vård/hälsa, Lund
 • Addera Care, vård/hälsa, Malmö
 • Crunchfish, mjukvara, Malmö
 • Gasporox, industriella produkter/tjänster, Lund
 • Brinova, fastigheter, Ängelholm
 • Serstech, industriella producter/tjänster, Lund
 • Swedencare, djurhälsa, Malmö
 • Enorama Pharma, vård/hälsa, Malmö
 • Cyxone, vård/hälsa, Malmö
 • Simris Alg, livsmedel, Simrishamn
 • Xintela, vård/hälsa, Lund
 • Polygiene, kemikalier, Malmö
 • Alligator Bioscience, vård/hälsa, Lund
 • Nordic Waterproofing, byggmaterial, Helsingborg
 • Resurs Holding, finans, Helsingborg

Källa: Nasdaq Stockholm

Läs mer: 

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.