Ökad satsning i Lund på forskning kring IT-säkerhet

Forskningsinstitutet Rise Sics bygger ut sin forskningsverksamhet i Lund tillsammans med bland annat Lunds universitet, Ericsson, Sony Mobile och Region Skåne. Satsningen innebär ökade insatser inom informationssäkerhet, mjukvaruutveckling och e-hälsa.
Ingrid Nordmark är vd för Rise Sics. Ingrid Nordmark är vd för Rise Sics.

Forskningsinstitutet Rise Sics ingår i ett nätverk med 16 svenska forskningsinstitut under ett statligt ägt paraply. Rise Sics finns i bland annat Lund, och har till uppgift att utveckla och förnya det svenska näringslivet.

Forskningsinstitutet driver redan forskningsverksamhet i Lund som hittills främst haft fokus på informationssäkerhet.

Nu ska det arbetet fördjupas, med syfte att i större utsträckning ta sig an utmaningar i ett allt mer digitaliserat samhälle.
– Vi ska driva ett mer tvärvetenskapligt arbete och titta närmare på trådlösa uppkopplade system och göra den typen av system säkrare, säger Ingrid Nordmark, vd för Rise Sics.

Satsningen utgår från forskningsinstitutets och Lunds universitets expertis inom informationssäkerhet, mjukvaruutveckling samt e-hälsa. Här ser Rise Sics goda möjligheter att accelerera och nyttiggöra forskningen genom ett närmare samarbete med den lokala industrin och regionala aktörer.

I det utökade projektet satsar Rise Sics sju miljoner kronor. Dessutom skjuter Region Skåne till tre miljoner kronor per år under en treårsperiod.
– Det som händer nu i utvecklingen är att man kopplar ihop allt fler system. Inom exempelvis vården måste övergripande och livskritiska system vara robusta och säkra, säger Ingrid Nordmark.

Arbetet kommer bland annat att ske i samarbete med företag som Ericsson och Sony Mobile.
– Vi kommer även att skapa samarbeten med ytterligare bolag som kan ge oss unik kunskap. Jag tror också att det kommer att bildas nya bolag, och kanske speciellt inom medicinteknik, säger Ingrid Nordmark.

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.