Nytt bolag klart för att bygga Culture Casbah i Rosengård

Nu går MKB, Malmös kommunala fastighetsbolag, samman med börsnoterade Victoria Park, Balder och Heimstaden. Tillsammans bildar de ett nytt bolag för att bygga skyskrapan Culture Casbah i Rosengård.
Bild: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Bild: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Det nya bolaget, Rosengård Fastighets AB, påbörjar nu detaljplanearbetet för att förverkliga Culture Casbah med omkring 200 nya bostäder och 30 kommersiella lokaler. Mest uppmärksammat är planerna på en 22 våningar hög skyskrapa.

Det nya bolaget har ingått avtal med MKB om att köpa 1 660 bostadslägenheter i Rosengård, vilket motsvarar omkring sju procent av MKB:s totala bestånd. Marknadsvärdet beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor. Projektet har tidigare mött stark kritik från politiker och boende, som bland annat oroar sig för högre hyror.

Nu börjar detaljerna för samägandet klarna. De samarbetande bolagen kommer att äga en fjärdedel av aktierna vardera i Rosengård Fastighets AB. Styrelsen ska bestå av en ledamot och en suppleant från respektive bolag, totalt fyra ledamöter och fyra suppleanter. MKB:s vd, Terje Johansson, utses till styrelseordförande i det nybildade bolaget.

Affären ska först prövas av Konkurrensverket, och är villkorad av att det nya bolaget klarar finansieringen till förvärvet. Tillträde beräknas till 1 maj i år.

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.