Så många företag bildades i Skåne 2016

I fjol registrerades drygt 8 600 nya företag i Skåne. Det är en ökning med knappa sju procent jämfört med 2015.
Nyföretagandet ökar i Skåne. Nyföretagandet ökar i Skåne.

2016 var ett starkt år för nyföretagandet i Sverige, med totalt 68 793 nystartade företag. Det motsvarar en ökning med 6,4 procent jämfört med 2015, då 64 625 nya företag registrerades. Det är också den starkaste ökningen sedan 2011, som brukar beskrivas som ett rekordår för nyföretagandet.

Det visar statistik som Visma har sammanställt från Bolagsverket.

I Skåne gick det något bättre än Sverige som helhet. Totalt startades 8 634 nya företag i länet, vilket motsvarar en ökning med 6,9 procent jämfört med 2015.
– Vi ser att allt fler människor vill starta egen verksamhet. Samtidigt uppmuntrar samhället i stort den här typen av rörelser. Bland annat har kommuner idag en annan inställning till nyföretagande, man vill ha ett mångfacetterat näringsliv istället för ett fåtal stora arbetsgivare, säger Boo Gunnarson, företagsexpert på Visma.

Allra flest företag startas det inom tjänstesektorn. Det handlar om allt från konsultverksamhet och forskning till bygg och rot- och rutföretag.

I alla län utom Västmanland och Västernorrland ökade nyföretagandet under 2016. Den största ökningen har skett i Norrbotten och på Gotland, med 14,9 respektive 13,3 procent. Västmanland stod för den största minskningen; minus 3,9 procent.

Bland storstadskommunerna ökade nyföretagandet i Malmö med 7,5 procent, från 2 499 till 2 686 företag. I Göteborg startades 5 082 nya företag, 8,5 procent fler företag jämfört med 2015. Även Stockholm hade ett uppsving, dock något svagare än övriga storstadsområden – en ökning med 5 procent till sammanlagt 14 666 nya företag.

Den mest populära bolagsformen är fortsatt aktiebolag. Totalt har entreprenörer i landet registrerat 9,2 procent fler aktiebolag under 2016 jämfört med 2015.
– Samtidigt har antalet enskilda firmor minskat drastiskt de senaste tio åren, säger Boo Gunnarson som hoppas på en fortsatt ökning av nyföretagandet.

– Potentialen finns, Sverige ligger ganska lågt till i både Europa och hela världen sett till antalet nystartade företag per capita. Arbetsmarknaden är också under förändring, med allt fler människor som jobbar med flera olika uppdrag i egen verksamhet, säger Boo Gunnarson.

I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik.

Funderar du på att starta eget?

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.