Ny kaj för 55 miljoner öppnar möjligheter för Helsingborg

Tre kajer intill varandra, tre fartyg som lastar eller lossar. Det är full fart i Helsingborgs hamn. Containertrafiken har ökat under 2016 och får möjlighet att fortsätta göra det. I dagarna öppnade kaj 903 efter omfattande ombyggnad, en investering på 55 miljoner kronor.
Ny kaj, ny kran och nya möjligheter i Helsingborgs hamn. Produktionsledaren Patrik Bakkejord på plats på kaj 903 i Västhamnen.
Bild: Sven-Erik Svensson Ny kaj, ny kran och nya möjligheter i Helsingborgs hamn. Produktionsledaren Patrik Bakkejord på plats på kaj 903 i Västhamnen. Bild: Sven-Erik Svensson

Efter julens relativa lugn har tempot åter höjts i Västhamnen. Två containerfartyg har denna dag sällskap av fraktfartyget Österbotten som kommit lastad med pellets till Öresundskrafts kraftvärmeproduktion.

Österbotten har lagt till vid den ombyggda kajen och den nya mobilkranen lossar 5 000 ton pellets skopa för skopa. Ett lastband på kajen för bränslet vidare till Västhamnsverkets stora magasin. Efter omkring 14 timmar är jobbet gjort, därefter är kajen redo för nya anlöp.

Investeringen i kaj 903 gör att den nu kan klarar containertrafik också. Pengarna har bland annat gått till att bredda och förstärka själva kajen samt den nya kranen. Vattendjup på 13 meter och möjlighet att ta emot 225 meter långa fartyg är andra egenskaper hamnen gärna för fram.
– Vi har nu tre kajer för containerhantering. Det gör att vi kan in fler fartyg samtidigt och ökar driftssäkerheten. Satsningen är också en signal till marknaden att vi investerar för framtiden och kan ta emot större volymer, säger Nicklas Romell, försäljningschef i Helsingborgs hamn.

Containerhanteringen ha ökat i Helsingborgs hamn under året. Den ombyggda kajen ger möjlighet till än större volymer framöver. Foto: Sven-Erik Ed

Containerhanteringen ha ökat i Helsingborgs hamn under året. Den ombyggda kajen ger möjlighet till än större volymer framöver.
Foto: Sven-Erik Ed

Containertrafiken ökar totalt sett i världen, allt fler slags gods transporteras på det här sättet. Hanteringen blir också mer alltmer betydelsefull för Helsingborgs hamn. Under 2016 ökade volymerna med 3 procent över kaj jämfört med året innan, enigt Nicklas Romell.

Totalt står hanteringen för 55 procent av hamnens omsättning, färjetrafik och annat gods står för merparten av den övriga. Hamnbolagets omsättning uppgick 2015 till 351 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 51,7 miljoner.

Containervolymerna kommer att fortsätta öka, enligt hamnens prognoser.
– Vi har lyckats få nya kunder de senaste åren och ett par nya, stora och bra affärer.

Logistik handlar om att leverera gods och varor i rätt skick på utsatt tid. Det kräver välfungerande infrastruktur. För en hamn är perspektivet långsiktigt.
– Det tar tid att bygga en ny kaj eller installera en ny kran. Vi blickar flera år framåt för att kunna anpassa vår verksamhet.

Vilket blir nästa steg?
– Slår investeringen i den nya kranen väl ut kan det bli aktuellt med fler. Men vi får se hur marknaden reagerar, om vi attraherar ny trafik. För närvarande har vi bra kapacitet, säger Nicklas Romell.

Den nya mobilkranen kan alternera mellan att lasta med skopa och hantera containrar. Foto: Sven-Erik Ed

Den nya mobilkranen kan alternera mellan att lasta med skopa och hantera containrar. Foto: Sven-Erik Ed

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.