Bra fart för Lundaföretag i bilbranschen

Lundaföretaget Fordonsdata Nordic känner medvind. Företaget tar marknadsandelar och hoppas kunna locka fler bilåterförsäljare att välja deras IT-system.
– V ser att vi kommer att fortsätta växa och ta nya kunder, säger Daniel Liljebladh, vd för Fordonsdata Nordic. Foto: Fredrik Norrlid – V ser att vi kommer att fortsätta växa och ta nya kunder, säger Daniel Liljebladh, vd för Fordonsdata Nordic. Foto: Fredrik Norrlid

Bilbranschen har två rekordår bakom sig, aldrig tidigare har det sålts så många personbilar i Sverige. Utvecklingen gynnar en rad aktörer i branschen. Fordonsdata Nordic är en av dem.

Lundaföretaget utvecklar, säljer samt underhåller affärssystem och säljstöd till bilåterförsäljare. Det handlar om IT-lösningar för skapa offerter, köpeavtal, sköta fakturering, hålla koll på reservdelslager, garantiärenden till bokföring. Branschen är förhållandevis komplex och det finns fler steg än att köpa in en produkt och sälja till slutkund.

Återförsäljarna köper licenser för att nyttja Fordonsdatas system. Kostnaden beror på antalet användare, men också på hur många olika funktioner – systemmoduler – de behöver.

Återförsäljarna av BMW, Ford, Mercedes Benz, Nissan, Opel och Toyota är några av kunderna. Fordonsdatas system används idag av cirka 550 bilhandlare i Sverige. Nu har Fordonsdata tecknat ramavtal med Peugeot Sverige, vilket innebär att de kan bli än fler.

– Vi ser att vi kommer att fortsätta växa och ta nya kunder, säger Daniel Liljebladh, vd för Fordonsdata Nordic.

Fordonsdata är en av tre stora aktörer när det gäller affärssystem och säljstöd till återförsäljare på den svenska personbilsmarknaden. Företaget har en marknadsandel på omkring 25 procent och den växer enligt Daniel Liljebladh. Amerikanska CDK Global och svenska Winassist är de huvudsakliga konkurrenterna.

Daniel Liljebladh tror och hoppas på god utveckling framöver. Ett skäl är en ny produkt kopplad till företagets affärssystem. Det handlar om att presentera data i grafisk form. Olika avdelningar – verkstad, bilförsäljare, företagsledning och så vidare – kan se uppdaterade nyckeltal på ett enkelt och tydligt sätt – allt för att öka effektivitet och få ett gott ekonomiskt utfall. Grafiken berättar hur utvecklingen är i förhållande till de uppsatta målen.

– Genom att ha tydliga mål vet alla på företaget hur det går. Vi tror att det är ett sätt för våra kunder att kunna tjäna mer pengar.

Fordonsdata har ett 100-tal personer anställda. Styrkan har fördubblats de senaste fem–sex åren. Omkring 30 av de anställda arbetar med utveckling. 25 konsulter ser till utbilda och sätta igång systemen ute hos kunderna samt hjälper till med vidareutveckling. Fordonsdata har också 10 tekniker som sköter installation och drift, förutom anställda vid helpdesk och andra funktioner.

Företaget flyttade 2015 sitt kontor till Tetra Paks tidigare huvudkontor i Lund. Tidigare fanns det i Arlöv.

– Ett skäl till flytten var att komma närmare universitetet och den IT-kompetens som finns i Lund, säger Daniel Liljebladh.

Håll koll på det skånska näringslivet – följ oss gärna på Facebook.